Szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w ujęciu integracyjnym

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”

– Albert Einstein

photo-of-people-holding-each-other-s-hands-3184423
business, people, idea, startup and education concept - close up of hand with marker drawing light bulb or writing to sticker on flip chart at office

Integri TSR to:

Co możemy dla Ciebie zrobić?