Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! Jestem z Ciebie dumny! (16-18.12)

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! – czyli jak w 15 krokach nabyć nową umiejętność, wspiera dzieci w nabywaniu kompetencji w oparciu o ich zasoby. Koncentracja na mocnych stronach dziecka pomaga mu przezwyciężyć trudności  i skupić się na rozwiązaniach zamiast  na doświadczanym problemie. Dzieci chętnie biorą udział w tym procesie, zaś ich opiekunowie dostają wskazówki, jak utrzymać pożądane zmiany, dzięki programowi: Jestem z Ciebie dumny!
Szkolenie jest pełne konkretnych narzędzi, które można wdrażać od razu a każdy uczestnik otrzymuje skrypt,w którym krok po kroku opisane są wszystkie techniki.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi: pedagogów, psychologów, terapeutów, doradców, pracowników społecznych, rodziców i opiekunów. Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego Ambasadora metody Kids’ Skills.

Dzięki szkoleniu

  • dowiesz się jak pomagać dzieciom w uczeniu się umiejętności przezwyciężaniu trudności z emocjami i zachowaniem
  • dowiesz się jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi lub brakiem poprawy zachowania u dzieci
  • otrzymasz konkretne, praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi powyżej 3 roku życia
  • będziesz mógł stosować metodę w życiu prywatnym i zawodowym wykorzystując ją do pracy z dzieckiem, rodziną, grupą szkolną i grupą rodziców
  • otrzymasz certyfikat potwierdzający praktyczne umiejętności w zakresie metody Kids’ Skills
  • zdobędziesz możliwość uzyskania tytułu Ambasadora metody Kids’ Skills po odbyciu szkolenia i wykonaniu zadań potrzebnych do jego zdobycia

Aby otrzymać tytuł Ambasadora należy:

  1. Minimum pół roku pracować z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami (dla osób świadczących usługi w placówkach oświatowych, opiekuńczych, specjalistycznej służbie zdrowia, gabinetach prywatnych), oraz posiadać certyfikat ukończenia szkolenia „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.
  2. Złożyć dwa pisemne raporty z pracy z dzieckiem według programu „Dam Radę” i z pracy z rodzicami/opiekunami według programu „Jestem z Ciebie Dumny” (instrukcja do raportu jest przedstawiona na szkoleniu).
  3. Odbyć jednodniowy zjazd superwizyjny (8 godzin). Praca w małej grupie do 15 osób w oparciu o omawianie przykładów z praktyki z użyciem metod programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny” w CTK w Łodzi. Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Ambasadora Polskiego Instytutu Programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.Tytuł uprawnia do wystąpienia o certyfikat Ambasadora Helsinki Brief Therapy Institute i wpis na listę trenerów rekomendowanych przez fiński instytut do do prowadzenia w/w szkoleń na arenie międzynarodowej.

Trener

Aneta Błaszczyk – mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie i studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, terapeuta a także mediator rodzinny. Ukończyła I i II stopień TSR, a także Kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2014 roku posiada certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills. Jako psycholog prowadzi warsztaty i sesje rozwojowe dla pracowników korporacji w sektorze finansowym. W gabinecie prywatnym zajmuje się terapią indywidualną (dorosłych i dzieci,) par i rodzin oraz realizuje warsztaty rozwojowe.

Ważne informacje

Ośrodek Integri TSR posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Szkolenie jest wliczane w proces certyfikacji w PSTTSR.

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez  dodanie produktu do koszyka i uiszczenie opłaty w formie płatności elektronicznej tpay bądź wysyłając maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl

Termin :

16-18.12.2022 godz. 9:00-17:30

Uwaga: terminy poprzednich edycji znajdują się w zakładce https://szkoleniatsr.pl/kalendarz

Szkolenie odbywa się w trybie online.
Informacje organizacyjne wraz z materiałami wysyłane są na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty wysyłamy droga elektroniczną w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Kontakt: integri@szkoleniatsr.pl,  737 315 799

850,00

Availability: 13 w magazynie