Odcienie osobowości – kierunki pracy z klientem z tzw. osobowością borderline, narcystyczną, zależną oraz unikającą – poziom podstawowy (25-27.11)

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Wielu terapeutów doświadcza trudności w pracy terapeutycznej, kiedy do ich gabinetu przychodzą klienci z diagnozą dot. „zaburzeń osobowości”. Współczesne rozumienie tego zjawiska opiera się na koncepcji nabytych, poprzez różne doświadczenia, schematów. Są to określone wzorce składające się ze wspomnień, emocji, przekonań oraz doznań cielesnych. Schematy te dotyczą danej osoby i relacji jej z innymi ludzi oraz wykształcone są w dzieciństwie lub okresie dojrzewania, a rozwijają się przez całe życie.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z integracyjnym modelem pracy terapeutycznej z klientami z tzw. „zaburzeniami osobowości”. W modelu tym skupiono się głównie na podejściach bazujących na współczesnych koncepcjach osobowości takich jak terapia schematów, terapia stanów ego oraz system wewnętrznej rodziny, uwzględniając również terapię skoncentrowaną na przeniesieniu i podejście ericksonowskie. W oparciu o wymienione podejścia, przedstawione zostaną kierunki pracy w klientami z tzw.: „osobowością borderline, narcystyczną, zależną oraz unikającą”.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy terapeutycznej doświadczają trudności w pracy z klientami z (tzw. w różnych nurtach) zaburzeniami osobowości lub chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności o techniki ułatwiające pracę z klientami w tym obszarze. Szkolenie może również stanowić uzupełnienie wiedzy z zakresu pracy terapeutycznej z osobami po doświadczeniu traumy. 

Dzięki szkoleniu

  • Poznasz specyfikę pracy terapeutycznej z klientami z zaburzeniami osobowości
  • Dowiesz się, jakie praktyczne wnioski płyną z teorii strukturalnej dysocjacji osobowości (TDSP)
  • Nauczysz się podstawowych technik ułatwiających pracę z klientami z osobowością borderline, narcystyczną, zależną oraz unikającą

Trener

Igor Rotberg – psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy) oraz certyfikat Terapeuty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychotraumatologii na Collegium Humanum. Współredaktor książki „Ponowoczesne modele pomagania”. Pracuje w podejściu integracyjnym. Prowadzi sesje indywidualne osób dorosłych oraz terapię par. Autor projektu Psychologia Współczesna, zajmującym się propagowaniem wiedzy z zakresu współczesnej psychologii, przybliżając zjawiska, które są spowodowane rozwojem cywilizacyjnym, technologicznym, zmianami kulturowymi i społecznymi.

 

Ważne informacje

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez  dodanie produktu do koszyka i uiszczenie opłaty w formie płatności elektronicznej tpay bądź wysyłając maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl

Termin :

25.11.2022 godz. 16.00-20.00
26.11.2022 godz. 9.00-14:30
27.11.2022  godz. 9.00 – 14:30

Uwaga: terminy poprzednich edycji znajdują się w zakładce https://szkoleniatsr.pl/kalendarz

Szkolenie odbywa się w trybie online.
Informacje organizacyjne wraz z materiałami wysyłane są na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty wysyłamy droga elektroniczną w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Kontakt: integri@szkoleniatsr.pl,  737 315 799

750,00

Brak w magazynie