Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – cz.II (11-13.11)

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Głównym zjawiskiem, które dotyka osoby z doświadczeniem traumy, jest dysocjacja. Według teorii strukturalnej dysocjacji osobowości, jedną z konsekwencji doświadczenia traumy jest podział osobowości na różne podsystemy (zwane również zdysocjowanymi częściami). W tym modelu centrum zainteresowania wcale nie stanowią traumatyczne wydarzenia, lecz przechowywana przez części osobowości „spuścizna traumy”, która wdziera się w umysł, ciało i bieżące życie klientów, nawet po kilkudziesięciu latach od bolesnych doświadczeń. Drugi etap pracy terapeutycznej z osobami po traumie sprowadza się do zmiany sposobów, w jakie części zakodowały następstwa traumatycznych wydarzeń oraz przekształcenia relacji klienta z jego częściami od wyobcowania do akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. 

Praca z osobami po przeżyciu traumy wymaga podejścia transteoretycznego, dlatego uczestnicy będą mogli zapoznać się z elementami takich podejść jak terapia stanów ego, system wewnętrznej rodziny, terapia schematów, psychoterapia sensomotoryczna oraz podejście ericksonowskie.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu „Integracyjna terapia osób po traumie – cz. I.” lub które posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wzmacniania u klienta poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Ze szkolenia skorzystają również osoby, które już pracują z klientami doświadczającymi trudności spowodowanymi wystąpieniem traumy w życiu (zwłaszcza traumy przywiązaniowej / traumy relacyjnej / cPTSD). 

Dzięki szkoleniu

  • dowiesz się, czym jest dysocjacja strukturalna i jak ta koncepcja może być wykorzystywana w terapii osób po doświadczeniu traumy;
  • poznasz zasady pracy ze zdysocjowanymi częściami osobowości;
  • nauczysz się, w jaki sposób rozwijać w kliencie uważność na swoje emocje i potrzeby;
  • przećwiczysz techniki pracy z ciałem, stabilizujące autonomiczny układ nerwowy.

Trener

Igor Rotberg:

psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy). Jest dyplomowanym psychoterapeutą po pięcioletnim całościowym kursie psychoterapii w podejściu integracyjnym. Posiada certyfikat Terapeuty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychotraumatologii. Współredaktor książki „Ponowoczesne modele pomagania” oraz współautor książki „Po jasnej stronie mocy”. Autor projektu Psychologia Współczesna, zajmującym się propagowaniem wiedzy z zakresu współczesnej psychologii, przybliżając zjawiska, które są spowodowane rozwojem cywilizacyjnym, technologicznym, zmianami kulturowymi i społecznymi.

Obraz: Pete Linforth

Ważne informacje

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez  dodanie produktu do koszyka i uiszczenie opłaty w formie przelewu bądź wysyłając maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl

Termin :

11.11.2022 godz. 16.00-20.00
12.11.2022 godz. 9.00-14:30
13.11.2022  godz. 9.00 – 14:30

Uwaga: terminy poprzednich edycji znajdują się w zakładce https://szkoleniatsr.pl/kalendarz

Szkolenie odbywa się w trybie online na programie ZOOM. Wymagane jest zapewnienie warunków do aktywnego uczestniczenia w zajęciach: włączona kamerka, sprawny mikrofon, przestrzeń bez obecności innych osób.

Informacje organizacyjne wraz z materiałami wysyłane są na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty wysyłamy droga elektroniczną w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Kontakt: integri@szkoleniatsr.pl,  737 315 799

750,00

Availability: 2 w magazynie