Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – cz.III (2-4.12)

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Ostatnim etapem pracy z osobami po doświadczeniu traumy jest integracja zdysocjowanych części osobowości oraz budowanie nowej tożsamości. Na tym etapie terapeuta wspiera i zachęca klienta do stosowania nowych zdolności, nabytych w trakcie całego procesu terapeutycznego. Pomaga mu we wzmacnianiu poczucia przynależności i tworzeniu nowych relacji w świecie zewnętrznym, dzięki czemu klient może doświadczać nie tylko wewnętrznej integracji, ale też połączenia z ludźmi. Te wszystkie działania skutkują wzmocnieniem autoregulacji ośrodkowego układu nerwowego oraz ostatecznym umiejscowieniem traumatycznych przeżyć w przeszłości i stworzeniem przez niego narracji o sobie, jako tym, który poradził sobie z traumą. Klient może wreszcie stać się autorem opowieści o swoim życiu, swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Praca terapeutyczna z osobami po przeżyciu traumy wymaga podejścia transteoretycznego, dlatego uczestnicy będą mogli zapoznać się z elementami podejść i koncepcji takich, jak terapia narracyjna, analiza transakcyjna, terapia schematów, koncepcja SEEDS Johna Ardena, terapia akceptacji i zaangażowania oraz terapia ericksonowska.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu „Integracyjna terapia osób po traumie – cz. II.” lub mają wiedzę i doświadczenie w pracy w oparciu o 3-fazowy (3-etapowy) model pracy terapeutycznej osób po traumie. W związku z omawianiem zaawansowanych procesów pracy terapeutycznej wymagana jest praktyka terapeutyczna z osobami doświadczającymi trudności spowodowanymi wystąpieniem traumy w życiu (zwłaszcza traumy przywiązaniowej / traumy relacyjnej / cPTSD). 

Dzięki szkoleniu

  • nauczysz się, jak łączyć ze sobą procesy z fazy I i fazy II pracy terapeutycznej oraz jak wspierać proces integracji osób po doświadczeniu traumy;
  • poznasz koncepcje budowania zintegrowanej osobowości;
  • przećwiczysz budowanie narracji wspierającej zmianę w kliencie
  • dowiesz się, czym jest koncepcja SEEDS, wspierająca pozytywne zmiany u klienta;
  • weźmiesz udział w omawianiu i konceptualizacji procesu terapeutycznego.

Trener

Igor Rotberg:

psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy). Jest dyplomowanym psychoterapeutą po pięcioletnim całościowym kursie psychoterapii w podejściu integracyjnym. Posiada certyfikat Terapeuty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychotraumatologii. Współredaktor książki „Ponowoczesne modele pomagania” oraz współautor książki „Po jasnej stronie mocy”. Autor projektu Psychologia Współczesna, zajmującym się propagowaniem wiedzy z zakresu współczesnej psychologii, przybliżając zjawiska, które są spowodowane rozwojem cywilizacyjnym, technologicznym, zmianami kulturowymi i społecznymi.

Obraz: Pete Linforth

Ważne informacje

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez  dodanie produktu do koszyka i uiszczenie opłaty w formie płatności elektronicznej tpay bądź wysyłając maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl

Termin :

2.12.2022 godz. 16.30-20.00
3.12.2022 godz. 9.00-14:00
4.12.2022 godz. 9.00-14:00

Uwaga: terminy poprzednich edycji znajdują się w zakładce https://szkoleniatsr.pl/kalendarz

Szkolenie odbywa się w trybie online.
Informacje organizacyjne wraz z materiałami wysyłane są na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty wysyłamy droga elektroniczną w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Kontakt: integri@szkoleniatsr.pl,  737 315 799

750,00

Availability: 2 w magazynie