Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany 2024

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu, które jest zaawansowanym kursem Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR II stopnia). 

Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Jego ukończenie wlicza się do ścieżki certyfikacji w PSTTSR.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w obszarze profesjonalnej pracy z klientem, pogłębienie i poszerzenie wiedzy związanej z założeniami, filozofią i zastosowaniem modelu PSR/TSR oraz zapoznanie z nowymi, zaawansowanymi technikami i narzędziami do pracy terapeutyczno-pomocowej. 

Metoda zostanie zaprezentowana w oparciu o praktyczne przykłady pracy z różnym rodzajem klienta – oraz w różnych obszarach problemowych, które klient zgłasza.

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi –  formuła warsztatowa, połączona z elementami wykładowymi, wymiana doświadczeń, oraz analiza pracy terapeutycznej. W jego trakcie prezentowane są materiały filmowe pokazujące prace z klientem w nurcie TSR.

Dodatkowym elementem szkolenia są sesje Q&A (pytania i odpowiedzi), kiedy to w formie dyskusji
i informacji zwrotnych od prowadzących, otrzymujecie Państwo informacje dotyczące rozumienia i stosowania modelu TSR.

W trakcie kursu (nowość) również: obejrzysz sesje video z rodziną (II spotkanie) prowadzoną przez Insoo Kim Berg, oraz webinar prowadzony przez Agnieszkę Turską-Majewską i Tomasza Majewskiego dotyczący zmiany, pt. „Kiedy zmiana nie nadchodzi”.

Jednym z warunków uczestniczenia i ukończenia szkolenia, jest prezentacja i poddanie superwizji nagrania video pokazującego własną pracę z klientem w nurcie TSR.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia  (w wersji elektronicznej). 

Szkolenie prowadzone jest w formie ONLINE na aplikacji ZOOM. Obejmuje 140 godzin dydaktycznych.

 

Dla kogo

Szkolenie jest dedykowane  absolwentom  szkoleń TSR I stopnia w akredytowanym ośrodku, którzy:

 • posiadają wykształcenie medyczne lub magisterskie humanistyczne (np. psychologia, pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, socjologia i/lub inne dotyczące pracy pomocowej z ludźmi)
 • posiadają inne wykształcenie i wykażą się doświadczeniem pracy pomocowej/wsparciowej/doradczej/interewncyjnej
 • są studentami ostatnich lat ww.kierunków i posiadają doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej, terapii lub psychiatrii (np. wolontariat, staż).

Dzięki szkoleniu

 • Poznasz nowe, praktyczne kierunki , narzędzia i techniki terapeutyczne PSR/TSR.
 • Dowiesz się o sposobach pracy terapeutycznej TSR w obszarze lęków
 • Poznasz kierunki pracy terapeutycznej i pomocowej TSR w obszarze tzw. „uzależnień” od substancji psychoaktywnych
 • Dowiesz się więcej na temat modelu TSR, jego ewolucji, zastosowaniu oraz różnorodności metody
 • Dowiesz się jak budować współpracę, prowadzić sesje pomocowe i terapeutyczne z rodziną (podstawy pracy z rodziną)
 • Doświadczysz w praktyce różnorodności metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
 • Dokonasz analizy swojej ścieżki rozwojowo-zawodowej i zaplanujesz na niej kolejne kroki
 • Poddasz swoją pracę superwizji
 • Dostaniesz mnóstwo inspiracji związanej z pracą w nurcie TSR oraz z rozwojem własnych kompetencji 
 • Obejrzysz sesje video z rodziną (II spotkanie) prowadzoną przez Insoo Kim Berg
 • Obejrzysz webinar prowadzony przez Agnieszkę Turską-Majewską i Tomasza Majewskiego dotyczący zmiany, pt. „Kiedy zmiana nie nadchodzi”

Trener

Zespół trenerski prowadzący szkolenie: Agnieszka Turska-Majewska (certyfikowana trenerka PSTTSR), Aneta Błaszczyk (w procesie certyfikacji), dr Tomasz Głowik (superwizor PTPSR), Tomasz Świtek (superwizor PSTTSR), Tomasz Majewski (certyfikowany trener PSTTSR) , Jolanta Bylica (certyfikowana trenerka PSTTSR), Adrian Kondraciuk (certyfikowany trener PSTTSR)

Ważne informacje

Kurs jest akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Szkolenie prowadzone jest ONLINE na programie ZOOM. Wymagane jest zadbanie o odpowiednie warunki uczestniczenia: dobre łącze internetowe, włączona kamera, mikrofon, przestrzeń bez obecności innych osób.


Rok 2024

 Zaawansowane Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach – TSR II stopnia.

 Grupa 1/2024

 • zjazd I
  2 lutego – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Wstęp do II stopnia / organizacja / zasady / omówienie przebiegu i zasad superwizji, etyki nagrań oraz procesów rozwojowych (Tomasz Majewski)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Adrian Kondraciuk)
  3-4 lutego – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Adrian Kondraciuk)
  5 lutego – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Adrian Kondraciuk)

 

 • zjazd II (prowadzenie Tomasz Świtek)
  23 lutego – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  24-25 lutego – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  26 lutego – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd III (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  15 marca piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  16-17 marca – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”
  18 marca – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd IV
  5 kwietnia – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)
  6-7 kwietnia – sobota/niedziela – (godz. 9.00-16.00)
  Spożytkowanie wiedzy w postawie niewiedzy – o pracy z klientem doświadczającym lęku
  (prowadzenie Edyta Gogół-Iżowska)
  8 kwietnia poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia
  (prowadzenie Tomasz Majewski)

 

 • zjazd V (prowadzenie Jolanta Bylica)
  24 maja – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  25-26 majasobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa z rodziną
  27 majaponiedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

 


Grupa 2/2024

 • zjazd I
  15 marca – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Wstęp do II stopnia / organizacja / zasady / omówienie przebiegu i zasad superwizji, etyki nagrań oraz procesów rozwojowych (prowadzenie Tomasz Majewski)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
  16-17 marca – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
  18 marca – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (prowadzenie Aneta Błaszczyk)

 

 • zjazd II (prowadzenie Tomasz Świtek)
  12 kwietnia – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  13-14 kwietnia – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  15 kwietnia – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd III (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  10 maja piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  11-12 maja – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”
  13 maja – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd IV
  24 maja – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)
  25-26 maja – sobota/niedziela – (godz. 9.00-16.00)
  Spożytkowanie wiedzy w postawie niewiedzy – o pracy z klientem doświadczającym lęku
  (prowadzenie Edyta Gogół-Iżowska)
  27 maja poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)

 

 • zjazd V (prowadzenie Jolanta Bylica)
  7 czerwca – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  8-9 czerwca – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa z rodziną
  10 czerwcaponiedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia 

 


Grupa 3/2024

 • zjazd I
  19 kwietnia – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Wstęp do II stopnia / organizacja / zasady / omówienie przebiegu i zasad superwizji, etyki nagrań oraz procesów rozwojowych
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
  20-21 kwietnia – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
  22 kwietnia – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (prowadzenie Aneta Błaszczyk) 

 

 • zjazd II (prowadzenie Tomasz Świtek)
  10 maja – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  11-12 maja – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  13 maja – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd III
  1-2 czerwca – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Spożytkowanie wiedzy w postawie niewiedzy – o pracy z klientem doświadczającym lęku
  (prowadzenie Edyta Gogół-Iżowska)
  3-4 czerwca – poniedziałek/wtorek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)

 

 • zjazd IV (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  21 czerwca – piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
  22-23 czerwca – sobota/niedziela – (godz 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”
  24 czerwca poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd V
  13-14 lipcasobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa z rodziną (prowadzenie Jolanta Bylica)
  15-16 lipcaponiedziałek/wtorek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)

Grupa 4/2024 (zajęcia w tygodniu)

 • zjazd I
  24 kwietnia – środa (godz. 9.00-16.00)
  Wstęp do II stopnia / organizacja / zasady / omówienie przebiegu i zasad superwizji, etyki nagrań oraz procesów rozwojowych
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Adrian Kondraciuk)
  25-26 kwietnia – czwartek/piątek (godz. 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Adrian Kondraciuk)

 

 • zjazd II (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  6 maja – poniedziałek (godz. 9.00-16.00)
  Superwizja
  9-10 maja – czwartek-piątek (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”

 

 • zjazd III (prowadzenie Tomasz Świtek)
  22 maja środa (godz. 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  23-24 maja – czwartek-piątek (godz. 9.00-16.00)
  Superwizja

 

 • zjazd IV
  4 czerwca – wtorek (godz. 9.00-16.00)
  Superwizja Aneta Błaszczyk
  5-6 czerwca – środa/czwartek – (godz. 9.00-16.00)
  Spożytkowanie wiedzy w postawie niewiedzy – o pracy z klientem doświadczającym lęku
  (prowadzenie Edyta Gogół-Iżowska)

 

 • zjazd V
  26-27 czerwca – środa/czwartek (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa z rodziną (prowadzenie Jolanta Bylica)
  28 czerwca – piątek (godz. 9.00-16.00)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)

Grupa 5/2024 

 • zjazd I
  14 czerwca – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Wstęp do II stopnia / organizacja / zasady / omówienie przebiegu i zasad superwizji, etyki nagrań oraz procesów rozwojowych
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
  15-16 czerwca – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Aneta Błaszczyk))
  17 czerwca – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Aneta Błaszczyk)

 

 • zjazd II (prowadzenie Tomasz Świtek)
  5 lipca – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  6-7 lipca – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  8 lipca – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd III (prowadzenie Jolanta Bylica)
  26 lipca piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  27-28 lipca – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa z rodziną
  29 lipca – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd IV (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  6 września – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)
  7-8 wrześniasobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”
  9 wrześniaponiedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)

 

 • zjazd V
  27 września – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)
  28-29 września – sobota/niedziela – (godz. 9.00-16.00)
  Spożytkowanie wiedzy w postawie niewiedzy – o pracy z klientem doświadczającym lęku
  (prowadzenie Edyta Gogół-Iżowska)
  30 września poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia
  (prowadzenie Tomasz Majewski)

Grupa 6/2024

 • zjazd I (prowadzenie Tomasz Majewski, Adrian Kondraciuk)
  6 września – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Wstęp do II stopnia / organizacja / zasady / omówienie przebiegu i zasad superwizji, etyki nagrań oraz procesów rozwojowych
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Adrian Kondraciuk)
  7-8 września – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Adrian Kondraciuk)
  9 września – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Adrian Kondraciuk) 

 

 • zjazd II (prowadzenie Tomasz Świtek)
  27 września – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  28-29 września – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  30 września – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd III (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  18 października piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  19-20 października – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”
  21 października – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd IV
  15 listopada – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)
  16-17 listopada – sobota/niedziela – (godz. 9.00-16.00)
  Spożytkowanie wiedzy w postawie niewiedzy -o pracy z klientem doświadczającym lęku
  (prowadzenie Edyta Gogół-Iżowska)
  18 listopada poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)

 

 • zjazd V (prowadzenie Jolanta Bylica)
  29 listopada – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)
  30 listopada – 1 grudniasobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa z rodziną
  2 grudniaponiedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Tomasz Majewski)

Grupa 7/2024 

 • zjazd I (prowadzenie Tomasz Majewski, Aneta Błaszczyk)
  18 października – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Wstęp do II stopnia / organizacja / zasady / omówienie przebiegu i zasad superwizji, etyki nagrań oraz procesów rozwojowych
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Aneta Błaszczyk)
  19-20 października – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Aneta Błaszczyk))
  21 października – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem (Aneta Błaszczyk)

 

 • zjazd II (prowadzenie Tomasz Świtek)
  8 listopada – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  9-10 listopada – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  11 listopada – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd III (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  22 listopada piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja
  23-24 listopada – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”
  25 listopada – poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd IV
  13 grudnia – piątek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)
  14-15 grudnia – sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Spożytkowanie wiedzy w postawie niewiedzy – o pracy z klientem doświadczającym lęku
  (prowadzenie Edyta Gogół-Iżowska)
  16 grudnia poniedziałek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)

 

 • zjazd V
  11-12 stycznia 2025sobota/niedziela (godz. 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa z rodziną (prowadzenie Jolanta Bylica)
  13-14 stycznia 2025poniedziałek/wtorek (godz. 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Tomasz Majewski)

Celem szkolenia jest rozwój uczestników pod kątem stosowania podejścia i terapii TSR. Będzie to realizowane również poprzez doświadczenie pracy z klientem oraz analizę i superwizję stosowania metody.
W tym celu każdy uczestnik pokaże (podczas części superwizyjnej) fragment swojej pracy gdzie korzysta z PSR/TSR podczas rozmowy/spotkania/sesji z klientem. Nagrywana może być sesja z klientem w kontakcie profesjonalnym (gabinet, ośrodek i inne) jak i kontakt z osobą, z którą uczestnik nie jest powiązany osobiście a osoba ta potrzebuje wsparcia (np. ktoś z dalszego otoczenia, znajomy znajomego). 

Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie – otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące nagrania oraz pozostałych warunków uczestniczenia oraz ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

3750 zł w roku 2024

Płatne jednorazowo lub w ratach.

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu 😊

Liczb miejsc ograniczona !

Informacje oraz zapisy:

Tomasz Majewski:  tmajewski@szkoleniatsr.pl

Tel: 792 409 601

Liczba dostępnych miejsc

Grupa 1/2024: brak
Grupa 2/2024: 6
Grupa 3/2024: 3
Grupa 4/2024: 8
Grupa 5/2024: 3
Grupa 6/2024: brak
Grupa 7/2024: brak

3.750,00

Wyczyść