Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany – grupa 2

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu, które jest zaawansowanym kursem Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Tsr II stopnia). 

Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Jego ukończenie wlicza się do ścieżki certyfikacji w PSTTSR.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w obszarze profesjonalnej pracy z klientem, pogłębienie i poszerzenie wiedzy związanej z założeniami, filozofią i zastosowaniem modelu PSR/TSR oraz zapoznanie z nowymi, zaawansowanymi technikami i narzędziami do pracy terapeutyczno-pomocowej. 

Metoda zostanie zaprezentowana w oparciu o praktyczne przykłady pracy z różnym rodzajem klienta – oraz w różnych obszarach problemowych, które klient zgłasza.

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi –  formuła warsztatowa, połączona z elementami wykładowymi, wymiana doświadczeń, oraz analiza pracy terapeutycznej. W jego trakcie prezentowane są materiały filmowe pokazujące prace z klientem w nurcie TSR.

Szkolenie prowadzone jest w formie ONLINE na aplikacji ZOOM. Obejmuje 140 godzin dydaktycznych.

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do absolwentów szkoleń TSR I stopnia;  dedykowane jest dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, nauczycieli, coach’ów, kuratorów, studentów, doradców zawodowych, asystentów rodzinnych  i wszystkich chcących zgłębiać metodę TSR aby profesjonalnie pracować z klientami.

Dzięki szkoleniu

 • Poznasz nowe, praktyczne narzędzia i techniki terapeutyczne PSR/TSR.
 • Dowiesz się więcej na temat modelu TSR, jego ewolucji, zastosowaniu oraz różnorodności metody
 • Dowiesz się jak pracować z parą oraz diadą
 • Poznasz specyfikę pracy i narzędzia terapeutyczne do pracy z osobami z „lękiem”
 • Dowiesz się jak budować współpracę, prowadzić sesje pomocowe i terapeutyczne z rodziną
 • Poznasz strategie i metody pracy z osobami będącymi w żałobie po czyjejś śmierci
 • Doświadczysz w praktyce różnorodności metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
 • Poddasz swoją pracę superwizji
 • Dostaniesz mnóstwo inspiracji związanej z pracą w nurcie TSR oraz z rozwojem własnych kompetencji 

Trener

Zespół trenerski prowadzący szkolenie: Agnieszka Turska-Majewska (certyfikowana trenerka PSTTSR), Aneta Błaszczyk (w procesie certyfikacji), dr Anita Rawa-Kochanowska (certyfikowana terapeutka PSTTSR), Tomasz Świtek (superwizor PSTTSR), Tomasz Majewski (certyfikowany trener PSTTSR) , Jolanta Bylica (certyfikowana terapeutka PSTTSR)

Ważne informacje

Kurs jest akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Szkolenie prowadzone jest ONLINE i odbędzie w następujących terminach:

 • zjazd I (prowadzenie Tomasz Majewski)

20 maja 2022 – piątek (godz 16.00-20.30) Wstęp do II stopnia + omówienie przebiegu i zasad superwizji oraz etyki nagrań. Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem – cz. I
21 maja 2022 – sobota (godz 9.00-16.00) Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem – cz.II
22 maja 2022 – niedziela (godz 9.00-16.00) Narzędzia terapeutyczne i pomocowe TSR
23 maja 2022 – poniedziałek (godz 16.00-20.30) Narzędzia terapeutyczne i pomocowe TSR

 • II zjazd

3 czerwca 2022 – piatek (godz 16.00-20.30) Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)
4 czerwca 2022 – sobota (godz 9.00-16.00) – Praca z klientem z „lękiem” (prowadzenie dr Anita Rawa- Kochanowska)
5 czerwca 2022 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00) Praca z klientem w żałobie (prowadzenie dr Anita Rawa-Kochanowska)
6 czerwca 2022 – piatek (godz 16.00-20.30) Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)

 • zjazd III 

1 lipca 2022 – piątek (godz 16.00-20.30) Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)
2 lipca 2022 – sobota – (godz 9.00-16.00) – Praca terapeutyczna i pomocowa z parą/diadą (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
3 lipca 2022 – niedziela – (godz 9.00-16.00) – Praca terapeutyczna i pomocowa z dzieckiem (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
4 lipca 2022 – poniedziałek (godz 16.00-20.30) Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)

 • zjazd IV (prowadzenie Tomasz Świtek)

22 lipca 2022 – piątek (godz 16.00-20.30) Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
23-24 lipca 2022 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00) Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
25 lipca 2022 – poniedziałek (godz 16.00-20.30) Superwizja

 • zjazd V

9 września 2022 – piątek (godz 16.00-20.30) Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska) 10-11wreśnia2022–sobota/niedziela(godz9.00-16.00) –Pracapomocowaiterapeutycznazrodziną (prowadzenie Jolanta Bylica)
12 września 2022 – poniedziałek (godz 16.00-20.30) Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Tomasz Majewski)

Jednym z warunków uczestniczenia i ukończenia szkolenia, jest prezentacja i poddanie superwizji nagrania video pokazującego własną pracę z klientem w nurcie TSR.

Nagrywana może być sesja z klientem w kontakcie profesjonalnym (gabinet, ośrodek i inne) jak i kontakt z osobą, z którą uczestnik nie jest powiązany osobiście a osoba ta potrzebuje wsparcia (np. ktoś z dalszego otoczenia, znajomy znajomego). 

Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie – otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące nagrania oraz pozostałych warunków uczestniczenia oraz ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia: 3 450 zł.

Płatne jednorazowo lub w ratach

Raty: zjazd I (800 zł), zjazd II (700 zł), zjazd III (650 zł), zjazd IV (650 zł), zjazd V (650 zł)

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu 😊

Liczb miejsc ograniczona !

Informacje oraz zapisy:

Tomasz Majewski:  tmajewski@szkoleniatsr.pl

Tel: 792 409 601

3.450,00

Brak w magazynie