Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany 2023

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu, które jest zaawansowanym kursem Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Tsr II stopnia). 

Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Jego ukończenie wlicza się do ścieżki certyfikacji w PSTTSR.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w obszarze profesjonalnej pracy z klientem, pogłębienie i poszerzenie wiedzy związanej z założeniami, filozofią i zastosowaniem modelu PSR/TSR oraz zapoznanie z nowymi, zaawansowanymi technikami i narzędziami do pracy terapeutyczno-pomocowej. 

Metoda zostanie zaprezentowana w oparciu o praktyczne przykłady pracy z różnym rodzajem klienta – oraz w różnych obszarach problemowych, które klient zgłasza.

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi –  formuła warsztatowa, połączona z elementami wykładowymi, wymiana doświadczeń, oraz analiza pracy terapeutycznej. W jego trakcie prezentowane są materiały filmowe pokazujące prace z klientem w nurcie TSR.

Dodatkowym elementem szkolenia są sesje Q&A (pytania i odpowiedzi), kiedy to w formie dyskusji
i informacji zwrotnych od prowadzących, otrzymujecie Państwo informacje dotyczące rozumienia i stosowania modelu TSR.

W trakcie kursu (nowość) również: obejrzysz sesje video z rodziną (II spotkanie) prowadzoną przez Insoo Kim Berg, oraz webinar prowadzony przez Agnieszkę Turską-Majewską i Tomasza Majewskiego dotyczący zmiany, pt. „Kiedy zmiana nie nadchodzi”.

Jednym z warunków uczestniczenia i ukończenia szkolenia, jest prezentacja i poddanie superwizji nagrania video pokazującego własną pracę z klientem w nurcie TSR.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia  (w wersji elektronicznej). 

Szkolenie prowadzone jest w formie ONLINE na aplikacji ZOOM. Obejmuje 140 godzin dydaktycznych.

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest dla absolwentów szkoleń TSR I stopnia;  dedykowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, nauczycieli, coach’ów, kuratorów, studentów, doradców zawodowych  i wszystkich chcących zgłębiać metodę TSR.

Dzięki szkoleniu

 • Dowiesz się o wybranych kierunkach prowadzenia terapii i pomocy psychologicznej w nurcie TSR wobec osób, które bywają agresywne i przemocowe  (w tym pogłębienie pracy z klientem w relacji niedobrowolnej i tzw. relacji narzekania)
 • Poznasz nowe, praktyczne kierunki , narzędzia i techniki terapeutyczne PSR/TSR.
 • Dowiesz się o sposobach pracy terapeutycznej TSR z parą 
 • Poznasz kierunki pracy terapeutycznej i pomocowej TSR w obszarze tzw. „uzależnień” od substancji psychoaktywnych
 • Dowiesz się więcej na temat modelu TSR, jego ewolucji, zastosowaniu oraz różnorodności metody
 • Dowiesz się jak budować współpracę, prowadzić sesje pomocowe i terapeutyczne z rodziną (podstawy pracy z rodziną)
 • Doświadczysz w praktyce różnorodności metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
 • Dokonasz analizy swojej ścieżki rozwojowo-zawodowej i zaplanujesz na niej kolejne kroki
 • Poddasz swoją pracę superwizji
 • Dostaniesz mnóstwo inspiracji związanej z pracą w nurcie TSR oraz z rozwojem własnych kompetencji 
 • Obejrzysz sesje video z rodziną (II spotkanie) prowadzoną przez Insoo Kim Berg
 • Obejrzysz webinar prowadzony przez Agnieszkę Turską-Majewską i Tomasza Majewskiego dotyczący zmiany, pt. „Kiedy zmiana nie nadchodzi”

Trener

Zespół trenerski prowadzący szkolenie: Agnieszka Turska-Majewska (certyfikowana trenerka PSTTSR), Aneta Błaszczyk (w procesie certyfikacji), dr Tomasz Głowik (superwizor PTPSR), Tomasz Świtek (superwizor PSTTSR), Tomasz Majewski (certyfikowany trener PSTTSR) , Jolanta Bylica (certyfikowana trenerka PSTTSR), Magdalena Szutarska (superwizorka PSTTSR).

Ważne informacje

Kurs jest akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Szkolenie prowadzone jest ONLINE na programie ZOOM. Wymagane jest zadbanie o odpowiednie warunki uczestniczenia: dobre łącze internetowe, włączona kamera, mikrofon, przestrzeń bez obecności innych osób.

Grupa 1/2023

 • zjazd I (prowadzenie Tomasz Majewski)
  20 stycznia 2023 – piątek (godz 16.00-20.30 )
  Wstęp do II stopnia + omówienie przebiegu i zasad superwizji oraz etyki nagrań.
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem
  21-22 stycznia 2023 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem.
  Pomoc terapeutyczna osobom poruszającym się po świecie agresji i przemocy
  23 stycznia 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Pomoc terapeutyczna osobom poruszającym się po świecie agresji i przemocy
 • zjazd II   (prowadzenie Tomasz Świtek)
  3 lutego 2023 – piątek (godz 16.00-20.30)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  4-5 lutego 2023 –  sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  6 lutego 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
 • zjazd III (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  3 marca 2023piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
  4-5 marca 2023 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień” od substancji psychoaktywnych
  6 marca 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
 • zjazd IV (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
  31 marca 2023 – piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)
  1-2 kwietnia 2023 – sobota/niedziela – (godz 9.00-16.00)
  Wybrane kierunki pracy terapeutycznej i pomocowej TSR  z parą
  3 kwietnia 2023poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja  (prowadzenie Tomasz Majewski)
 • zjazd V (prowadzenie Jolanta Bylica)
  21 kwietnia 2023 – piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)
  22-23 kwietnia 2023 – sobota (godz 9.00-16.00)
  Praca pomocowa i terapeutyczna z rodziną w nurcie TSR/PSR – poziom podstawowy
  24 kwietnia 2023poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)

Grupa 2/2023

 • zjazd I (prowadzenie Tomasz Majewski) 
  24 lutego 2023 – piątek (godz 16.00-20.30 )
  Wstęp do II stopnia + omówienie przebiegu i zasad superwizji oraz etyki nagrań.
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem
  25-26 lutego 2023 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem.
  dr Jekyll i mr. Hyde  – pomoc terapeutyczna osobom poruszającym się po świecie agresji i przemocy
  27 lutego 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  dr Jekyll i mr. Hyde  – pomoc terapeutyczna osobom poruszającym się po świecie agresji i przemocy
 • zjazd II   (prowadzenie Tomasz Świtek) 
  17 marca 2023 – piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
  18-19 marca 2023 –  sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  20 marca 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
 • zjazd III (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  14 kwietnia 2023piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
  15-16 kwietnia 2023 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”
  17 kwietnia 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
 • zjazd IV (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
  13-14 maja 2023 – sobota/niedziela – (godz 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa  z parą
  15-16 maja 2023poniedziałek/wtorek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska
 • zjazd V (prowadzenie Jolanta Bylica)
  3-4 czerwca 2023 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa  z rodziną
  5-6 czerwca 2023 – poniedziałek/wtorek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Magdalena Szutarska)

Grupa 3/2023

 • zjazd I (prowadzenie Tomasz Majewski)
  12 maja 2023 – piątek (godz 16.00-20.30
  Wstęp do II stopnia + omówienie przebiegu i zasad superwizji oraz etyki nagrań.
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem
  13-14 maja 2023 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Rozwój kompetencji do profesjonalnej pracy z klientem.
  Pomoc terapeutyczna osobom poruszającym się po świecie agresji i przemocy
  15 maja 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Pomoc terapeutyczna osobom poruszającym się po świecie agresji i przemocy

 

 • zjazd II (prowadzenie Tomasz Świtek)
  2 czerwca 2023 – piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
  3-4 czerwca 2023 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Różnorodność metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego
  5 czerwca 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd III (prowadzenie dr Tomasz Głowik)
  23 czerwca 2023 – piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja
  24-25 czerwca 2023 – sobota/niedziela (godz 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa TSR w obszarze tzw. „uzależnień”
  26 czerwca 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja

 

 • zjazd IV (prowadzenie Aneta Błaszczyk)
  14 lipca 2023 – piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)
  15-16 lipca 2023 – sobota/niedziela – (godz 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa z parą
  17 lipca 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Agnieszka Turska-Majewska)

 

 • zjazd V (prowadzenie Jolanta Bylica)
  4 sierpnia 2023 – piątek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja (prowadzenie Tomasz Majewski)
  5-6 sierpnia 2023 – sobota (godz 9.00-16.00)
  Praca terapeutyczna i pomocowa  z rodziną
  7 sierpnia 2023 – poniedziałek (godz 16.00-20.30)
  Superwizja, podsumowanie i zakończenie szkolenia (prowadzenie Tomasz Majewski)

Celem szkolenia jest rozwój uczestników pod kątem stosowania podejścia i terapii TSR. Będzie to realizowane również poprzez doświadczenie pracy z klientem oraz analizę i superwizję stosowania metody.
W tym celu każdy uczestnik pokaże (podczas części superwizyjnej) fragment swojej pracy gdzie korzysta z PSR/TSR podczas rozmowy/spotkania/sesji z klientem. Nagrywana może być sesja z klientem w kontakcie profesjonalnym (gabinet, ośrodek i inne) jak i kontakt z osobą, z którą uczestnik nie jest powiązany osobiście a osoba ta potrzebuje wsparcia (np. ktoś z dalszego otoczenia, znajomy znajomego). 

Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie – otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące nagrania oraz pozostałych warunków uczestniczenia oraz ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:
3 450 zł za Grupę 1/2023, 2/2023
3 650 zł za Grupę 3/2023
Płatne jednorazowo lub w ratach.

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu 😊

Liczb miejsc ograniczona !

Informacje oraz zapisy:

Tomasz Majewski:  tmajewski@szkoleniatsr.pl

Tel: 792 409 601

Liczba dostępnych miejsc

Grupa 1/2023: brak
Grupa 2/2023: brak
Grupa 3/2023: brak

3.450,003.650,00

Wyczyść