Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Online – grupa 7

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Szkolenie jest pełnowymiarowym kursem podstawowym Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I stopnia).  Kurs jest akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Jego ukończenie umożliwia kontynuację na poziomie zaawansowanym oraz otwiera ścieżkę certyfikacji na terapeutę TSR w PSTTSR.

Jego celem jest zapoznanie z głównymi założeniami i filozofia tego podejścia oraz technikami i narzędziami do pracy terapeutyczno-pomocowej. Metoda zostanie zaprezentowana w oparciu o praktyczne przykłady pracy z różnym rodzajem klienta (osoby dorosłe i młodzież) – oraz w różnych obszarach problemowych, które klient zgłasza.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków – psychologów, pedagogów, certyfikowanych terapeutów i trenerów TSR, mających m.in. ponad 13 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń TSR I i II stopnia. Zespól trenerów pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorow PSTTSR.

Zajęcia realizowane są metodami aktywnymi –  formuła warsztatowa, połączona z elementami wykładowymi, wymianą doświadczeń, analizą pracy terapeutycznej. W trakcie szkolenia prezentowane będą również materiały filmowe (polskie oraz zagraniczne) pokazujące pracę z klientem w nurcie TSR.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia. 

Szkolenie prowadzone jest w formie ONLINE na aplikacji ZOOM. Obejmuje 70 godzin dydaktycznych, jednak dla chętnych dodajemy – bezpłatny – jeden dzień, na którym przedstawione zostaną elementy modelu NVC  (Porozumienie bez Przemocy) . Osoby decydujące się na ten dodatkowy dzień, otrzymają  dodatkowe zaświadczenie ukończenia 6 godzin szkolenia z elementów modelu NVC.

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, nauczycieli, coach’ów, kuratorów, studentów, doradców zawodowych, nauczycieli  i wszystkich chcących poznać metodę TSR.

Dzięki szkoleniu

 • Dowiesz się czym jest pomoc psychologiczna oraz jakie są inne kierunki pracy nad zmianą (pomoc vs interwencja).
 • Zapoznasz się z historią i genezą modelu Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSR/TSR), jej założeniami, filozofią i obszarami jej zastosowania – oraz jakie są różnice pomiędzy TSR a innymi modelami pracy terapeutycznej.
 • Dowiesz się czym jest postawa praktyka/terapeuty TSR i co z niej wynika dla pracy z klientem.
 • Dowiesz się jak rozumiemy CELE w TSR – jak je budować w oparciu o potrzeby klienta – i jak wspierać klienta w drodze ku ich realizacji
 • Poznasz oraz przećwiczysz techniki i narzędzia TSR, których celem jest wspieranie klienta we wprowadzaniu pożądanych zmian
 • Dowiesz się, jak budować współpracę z różnym typem klienta (praca w różnych relacjach terapeutycznych: klient dobrowolny, niedobrowolny, chcący zmienić kogoś)
 • Dowiesz się jak poprowadzić całą sesję terapeutyczną / pomocową w nurcie TSR
 • Dostaniesz mnóstwo inspiracji związanej z pracą w nurcie TSR oraz z rozwojem własnych kompetencji

Trener

Agnieszka Turska-Majewska – psycholog, trener pracujący w oparciu o model komunikacji Nonviolent Communication, certyfikowany: terapeuta i trener TSR (certyfikat CTSR),    certyfikowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP),  mediator. Pracuje w obszarze: kryzysów życiowych, depresji, przemocy, lęku, wsparcia w komunikacji interpersonalnej oraz mediacji konfliktów osobistych i zawodowych.

Tomasz Majewski – psycholog, certyfikowany terapeuta i trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), pracuje również w modelu Nonviolent Communication (NVC). Zajmuje się terapią i pomocą psychologiczną osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych (depresja, lęki, uzależnienie, urazowa przeszłość, problemy rodzinne, przemoc interpersonalna, wydarzenia traumatyczne, problemy zawodowe). Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (certyfikat PARPA).

Adrian Kondraciuk: pedagog, certyfikowany terapeuta TSR (certyfikat PSTTSR), specjalista psychoterapii uzależnień, praktyk metody Kids’ Skills. W swojej praktyce opiera się na ponowoczesnych modelach psychoterapii – TSR, terapia narracyjna, terapia systemowa, terapia koherencji. Współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej (UCTK) w Warszawie Członek Zarządu PSTTSR. Członek Sekcji PSRPTP i WTTS.

Ważne informacje

Kurs jest akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Szkolenie prowadzone jest ONLINE i odbędzie w następujących terminach:

 • zjazd I:

  12 listopad (piątek) godz. 16.00-20.30
  13-14 listopad (sobota-niedziela) godz. 9.00-16.00
 • zjazd II:
  26 listopad (piątek) godz. 16.00-20.30
  27-28 listopad (sobota-niedziela) godz. 9.00-16.00
 • zjazd III:
  10 grudnia (piątek) godz. 16.00-20.30
  11-12 grudnia (sobota-niedziela) godz. 9.00-16.00

Dla osób chętnych – dodatkowy bezpłatny dzień:
14.12.2021 – godz. 16.00-20.30 – Elementy modelu NVC (Nonviolent communication) .

Cena szkolenia: 1800 zł.
Płatne jednorazowo lub w ratach ( 3 x 600 zł).

Zgłoszenia i informacje: Tomasz Majewski, 792409601, tmajewski@szkoleniatsr.pl

1.800,00

Availability: 2 w magazynie