Studium Terapii Rodzin w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach – cykl szkoleń 2024

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Studium Pracy z Rodziną w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach jest kursem przegotowującym do pracy z rodziną w różnych obszarach. Studium składa się z oddzielnych szkoleń, które można wybierać w zależności od potrzeb.

A 1. Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom podstawowy

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w pracy z rodziną w obszarze usłyszenia oraz zrozumienia siebie nawzajem, wspólnym kreowaniu przez rodzinę preferowanej przyszłości oraz kierowaniu w stronę oczekiwaniach zmian.
UWAGA: Moduł ten realizowany jest na II stopniu Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany

Dzięki szkoleniu:

 • zapoznasz się z modelami pracy z rodziną
 • poznasz metody oraz narzędzia, które mogą okazać się pomocne w budowaniu wewnętrznej otwartości, akceptacji oraz zrozumieniu siebie wzajemnie
 • poznasz i przećwiczysz metody oraz techniki pomocne w wyznaczaniu przez rodzinę preferowanych zmian i kierowaniu się w ich stronę
 • poznasz i przećwiczysz metody oraz techniki pomocne w identyfikowaniu zasobów i potrzeb indywidualnych członków, jak również całego systemu rodzinnego
 • zobaczysz na żywo sesję z rodziną

Ilość godzin: 16.
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci kursu podstawowego TSR lub szkolenia z metody Kids Skills.


B 1. Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom zaawansowany I

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w pracy z rodziną komunikującą trudności w obliczu rozwodu/rozstania rodziców, budowania systemu patchworkowego, choroby i śmierci członka rodziny oraz samotnego rodzicielstwa.

Dzięki szkoleniu:

 • zapoznasz się z modelami pracy z rodziną doświadczającą trudności
 • poznasz metody oraz narzędzia (w tym autorskie), które mogą okazać się pomocne rodzinie w rozmawianiu o swoich doświadczeniach oraz posiadanych zasobach i potrzebach
 • zapoznasz się z etapami żałoby
 • poznasz oraz przećwiczysz metody oraz techniki, które wspierają rodzinę w tworzeniu strategii radzenia sobie w obliczu choroby i straty  i w przejściu z punktu doświadczanych trudności do punktu nadziei i możliwych zmian.
 • zobaczysz na żywo sesję z rodziną w obliczu rozstania i/lub straty w rodzinie.

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci kursu zaawansowanego TSR lub szkolenia A1.

B 2. Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom zaawansowany II

Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz rozwój umiejętności terapeutycznych i pomocowych w nurcie TSR w pracy z rodziną w doświadczającą trudności związanych z nieheteronormatywnością członka/-ów rodziny, pracy z rodziną określaną jako „tęczowa” oraz rodziną uwikłaną w przemoc.
Z czym mierzą się osoby LGBT+, „rodziny tęczowe”, osoby samotne? Jak wspierać osoby, które odkrywają swoją orientację oraz tożsamość seksualną i stanowi to dla nich wyzwanie? Jak pracować z rodzinami, które poszukują dróg, aby odnaleźć się w nowej sytuacji? Jak towarzyszyć klientom w radzeniu sobie z przemocą w rodzinie oraz w kierunku rodziny?

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz skalę trudności oraz doświadczeń osób LGBT+
 • zapoznasz się z modelem interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia klienta
 • poznasz i przećwiczysz metody oraz techniki pomocne w pracy z klientem doświadczającym wykluczenia, cierpienia oraz braku nadziei na zmianę
 • dowiesz się, kiedy i jak włączać w proces terapeutyczny ważne osoby z otoczenia klienta
 • zobaczysz na żywo sesję z rodziną w obszarze LGBT+

Ilość godzin: 20
W tym szkoleniu mogą brać udział absolwenci kursu zaawansowanego TSR lub szkolenia A1.


Inne moduły:

 • Link do modułu: Praca terapeutyczna z dzieckiem – poziom I
  https://szkoleniatsr.pl/produkty/praca-terapeutyczna-z-dzieckiem-poziom-i
 • Link do modułu: Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem – poziom I i II
  https://szkoleniatsr.pl/produkty/uzytecznosc-tsr-w-pracy-z-nastolatkiem-studium-terapii-rodzin-w-psr
 • Link do moduły: Praca terapeutyczna z parą – poziom I i II
  https://szkoleniatsr.pl/produkty/e1-praca-terapeutyczna-z-para-poziom-i-i-ii
 • Link do modułu: Praca terapeutyczna z seniorem – poziom I
  https://szkoleniatsr.pl/produkty/praca-terapeutyczna-z-seniorem-poziom-i-studium-terapii-rodzin-w-psr

Dla kogo

W szkoleniu A1 “Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom podstawowy mogą brać udział absolwenci kursu podstawowego TSR lub szkolenia z metody Kids Skills organizowanych przez dowolny ośrodek akredytowany przez PSTTSR.
UWAGA: Moduł ten jest realizowany na kursie zaawansowanym Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Integri TSR.

 
W szkoleniach B1, B2  mogą brać udział uczestnicy szkolenia A1 w ramach Studium Terapii Rodzin w PSR organizowanym przez Integri TSR lub absolwenci kursu zaawansowanego TSR dowolnego ośrodka akredytowanego przez PSTTSR. Czyli, aby wziąć udział w szkoleniu B2 nie jest konieczne uczestniczenie w szkoleniu B1.

Dzięki szkoleniu

 • poznasz kompleksowy model pracy z rodziną w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • nauczysz się narzędzi i technik wspierających pracę terapeutyczną z rodziną, dzieckiem, nastolatkiem w obliczu różnych wyzwań z którymi mierzy się obecnie współczesna rodzina
 • znajdziesz inspiracje i odpowiedzi na zagadnień związanych z pracą z rodzinną (m.in. wspieranie rodziny w tworzeniu strategii radzenia sobie w obliczu choroby i straty/ rozwodu; przemoc domowa w rodzinie; włączanie i wyłącznie w proces terapeutyczny dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym; techniki i narzędzia terapeutyczne w pracy z dzieckiem; wspieranie osoby LGBT+ w kontekście jej relacji z rodziną; interwencja kryzysowa w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia któregoś ze członków rodziny; praca z nastolatkiem, który odpowiada “nie wiem”, praca z parą w nurcie PSR, praca terapeutyczna z seniorem i wiele innych)

Trener

Jolanta Bylica 

psycholożka, terapeutka, trenerka, superwizorka-aplikantka. Prowadzi autorską Pracownię Psychologiczną Strefa Rodziny w Warszawie, w której pracuje z rodzinami, młodzieżą oraz dziećmi, także indywidualnie z osobami dorosłymi. Podstawowym nurtem terapeutycznym, który wykorzystuje w praktyce zawodowej jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR). Posiada certyfikat terapeuty, trenera, superwizora – aplikanta  (PSTTSR) oraz certyfikat trenera biznesu (KONTRAKT OSH). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Pomysłodawczyni oraz współrealizatorka ogólnopolskiego programu „Pudełka TSR”, skierowanego do społeczności terapeutów TSR.

 

 

Ważne informacje

Ośrodek Integri TSR posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Szkolenia realizowana w ramach tego Studium  są wliczane w proces certyfikacji w PSTTSR.

Szkolenia prowadzone są ONLINE na programie ZOOM. Wymagane jest zadbanie o odpowiednie warunki uczestniczenia: dobre łącze internetowe, włączona kamera, mikrofon, przestrzeń bez obecności innych osób.
Nie jest możliwe uczestniczenie w kursie podczas przemieszczania się środkami transportu. 

 

 • A 1. Terapia rodzinna w nurcie PSR – poziom podstawowy
  (16 godzin)

  Edycje w roku 2024:

  I. 8-10 marca 2024
  piątek godz 16.00-20.00
  sobota godz 9.00-13.00
  niedziela godz 9.00-13.00

  II.
  10-11 lipca (środa-czwartek)
  godz. 9:00-16:00 (z godzinną przerwą obiadową)
  Cena: 650zł


 • B 1.Praca terapeutyczna z rodziną w obliczu trudności – poziom I (20 godzin)
  Edycje w roku 2024
  I.  5-7 kwietnia 2024
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30

  Cena: 750zł

 • B 2.Praca terapeutyczna z rodziną w obliczu trudności – poziom II (20 godzin)


  Edycje w roku 2024:
  I.
  6-8 grudnia 2024
  piątek godz 16.00-20.30
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30

  Cena: 750zł


Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez:
– dodanie produktu (należy wybrać numer odpowiedniego szkolenia wraz z datą) do koszyka i uiszczenie opłaty poprzez płatność elektroniczną tpay
– lub wysyłanie  maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl w celu otrzymania danych do przelewu tradycyjnego. Możliwe jest uiszczenie opłaty w formie ratalnej.

Zgłoszenia i informacje: Anna Stromecka, 737 315 799, integri@szkoleniatsr.pl

Informacje organizacyjne wraz z materiałami są wysyłane na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty są wysyłane w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od ukończenia szkolenia.

 

Liczba dostępnych miejsc

Szkolenie A1.lipiec: brak
Szkolenie B2. grudzień 2024: brak

650,00750,00

Wyczyść