Zastosowanie TSR w pracy z klientem ze spektrum autyzmu – poziom I

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Współcześnie u coraz większej ilości osób, zarówno dzieci jak i dorosłych, diagnozuje się spektrum autyzmu. Mimo rosnącej świadomości w społeczeństwie nadal obserwowana jest ogromna potrzeba rozwijania wiedzy wśród terapeutów, konsultantów o tym, w jaki sposób skutecznie komunikować się z klientem atypowym, jak towarzyszyć w procesie rozwoju, zmian, a także jak wspierać w satysfakcjonującym funkcjonowaniu w codziennym życiu. 

W podejściu TSR znajdziemy wiele elementów, użytecznych w pracy z osobami ze spektrum m.in. postawa niewiedzy; przyjęcie normatywności klienta; uczenie się jego języka, żeby lepiej zrozumieć świat klienta; odkrywanie mocnych stron klienta i tego, co działa, aby wspierać rozwój; koncentrowanie się na indywidualnych potrzebach i rozwiązaniach klienta osadzonych w kontekście wiedzy terapeuty na temat funkcjonowania osoby ze spektrum;  

W trakcie szkolenia omówimy rozumienie zjawiska nazywanego spektrum autyzmu zgodnie z wytycznymi ICD-11. Omówimy praktykowane przez nas metody pracy z osobą atypową oraz formy jej wspierania – w oparciu o założenia TSR, korzystając z komunikacji opartej na empatii. 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do pomagaczy, którzy znają podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (kurs podstawowy TSR) i chcieliby poszerzyć wiedzę z zakresu pracy z klientami ze spektrum autyzmu.

Dzięki szkoleniu

  • Dowiesz się czym jest spektrum autyzmu 
  • Dowiesz się jak przebiega proces diagnozy
  • Dowiesz się jak rozpocząć pracę w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach korzystając z użyteczności diagnozy
  • Zrozumiesz lepiej potrzeby osób z ASD
  • Nauczysz się poruszać w świecie neuroróżnorodności za pomocą narzędzi TSR
  • Poznasz metody przydatne w pracy z klientem neuroatypowym
  • Poznasz sposoby wydobywania zasobów klienta w celu wzmacniania w nim poczucia skuteczności i sprawczości
  • Poznasz zasady skuteczniejszej komunikacji z klientem i na co szczególnie zwrócić w niej uwagę (inspirując się Porozumieniem bez Przemocy)

Trener

Monika Oryl-Misztela – pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. Pomaga kobietom w odnalezieniu ich wewnętrznej siły i drogi życiowej. Wspiera rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ADHD. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla rodziców, aby pomóc im w budowaniu dobrych relacji w rodzinie. W swojej pracy inspiruje się Marshallem Rosenbergiem i Jesperem Juulem.
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także studiów podyplomowych na kierunkach „Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”, „Negocjacje i mediacje”. Pracowała z dziećmi i młodzieżą w Monarowskim Centrum Pomocy Dzieciom, w Ognisku Młodzieżowym oraz jako mediator podczas zamieszek w Słupsku.
Ukończyła I i II stopień Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Integri TSR. Obecnie jest w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto kurs „Komunikacja bez przemocy w wykorzystaniem metody NVC – część podstawowa i zaawansowana” we WCIES oraz szkolenie dotyczące pracy z dziećmi i opiekunami metodą Kids Skills.
Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.
Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.

Agnieszka Sławińska – pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończona specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia sądowa. Ukończyła studia podyplomowe z neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej. Posiada certyfikat terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Ukończyła 3 stopień z zakresu diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej, jest w trakcie procesu certyfikacyjnego na instruktora metody SI.  Wiodącym przedmiotem jej zainteresowań jest diagnoza (neuro)psychologiczna, terapia dzieci i młodzieży oraz systematyczna współpraca z rodzicami. Swoją pracę poddaje stałej superwizji przez superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek PSTTSR i PSTIS. 

Ważne informacje

Ośrodek Integri TSR posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Szkolenie jest wliczane w proces certyfikacji w PSTTSR.

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez  dodanie produktu do koszyka i uiszczenie opłaty w formie płatności elektronicznej tpay bądź wysyłając maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl

Termin :

15.10.2022 godz. 9:00 – 12:00,  13:00 – 16:00

16.10.2022 godz. 9:00 – 12:00,  13:00 – 16:00

Uwaga: terminy poprzednich edycji znajdują się w zakładce https://szkoleniatsr.pl/kalendarz

Szkolenie odbywa się w trybie online.
Informacje organizacyjne wraz z materiałami wysyłane są na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty wysyłamy droga elektroniczną w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Kontakt: integri@szkoleniatsr.pl,  737 315 799

650,00

Availability: 11 w magazynie