Szkolenia

integri TSR

Witamy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń  w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w innych podejściach. W  TSR pracujemy z człowiekiem a nie z problemem czy diagnozą. Jednak nomenklaturze szkoleń pojawiają się sformułowania tradycyjnej
diagnostyki. Ma to na celu ułatwienie wyboru tego obszaru pracy z klientem, w którym chcecie Państwo podnosić swoje kompetencje i rozszerzać wiedzę.

Użyteczność TSR w pracy z rodziną

490 zł
Pęd życia, ograniczenia wynikające z pandemii, trudności doświadczane przez dzieci, nastolatków, jak również ich rodziców i dziadków, generują problemy, z którymi rodziny zwracają się do terapeuty. W trakcie szkolenia skupimy się na wykorzystaniu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w celu określenia potrzeb poszczególnych członków rodziny oraz całego systemu, usłyszenia oraz zrozumienia siebie nawzajem oraz wspólnego kierowania się w stronę nazwanych, preferowanych zmian.

Trener

Jolanta Bylica

Liczba godzin

16

Liczba miejsc

17

Wstęp do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

350 zł
Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz użyteczne narzędzia pomocne w pracy z klientami.

Trener

Karolina Piasecka-Gut

Liczba godzin

12

Liczba miejsc

7

Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Online – grupa 7

1800 zł
Studium jest szkoleniem podstawowym z nurtu Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Trener

Tomasz Majewski, Agnieszka Turska-Majewska, Adrian Kondraciuk

Liczba godzin

76

Liczba miejsc

2

Preferowana Przyszłość – co oprócz Pytania o cud?

290 zł
Podczas szkolenia będzie okazja do poćwiczenia budowania wizji Preferowanej Przyszłości podczas sesji z klientem oraz zapoznania się z różnymi technikami, które w tym pomagają.

Trener

Adrian Kondraciuk

Liczba godzin

12

Liczba miejsc

10

Integracyjna terapia osób po traumie – poziom zaawansowany (grudzień)

590 zł
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną strategie pracy z klientem z doświadczeniem traumy, pomagające mu w integrowaniu zdysocjowanych części osobowości.

Trener

Igor Rotberg

Liczba godzin

20

Liczba miejsc

4

Zastosowanie TSR i NVC z klientem zgłaszającym objawy depresyjne – część II

390 zł
Zapraszamy na kontynuację szkolenia – Zastosowanie TSR i NVC z klientem zgłaszającym objawy depresyjne, podczas którego będą dalej przedstawiane pomocne kierunki w pracy terapeutycznej.

Trener

Agnieszka Turska-Majewska

Liczba godzin

12

Liczba miejsc

6

Integracyjna terapia osób po traumie – poziom podstawowy (listopad)

490 zł
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną strategie pracy(m.in w nurcie terapii ericksonowskiej oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)  z klientem z doświadczeniem traumy, pomagające mu zbudować poczucie bezpieczeństwa oraz uruchomić tkwiące w nim zasoby.

Trener

Igor Rotberg

Liczba godzin

16

Liczba miejsc

0

Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem

390 zł
Dynamicznie rośnie liczba nastolatków odwiedzających gabinety terapeutów. Rośnie także skala doświadczanych przez nich trudności. W Polsce, w 2020 roku, ponad 800 dzieci i nastolatków podjęło próby samobójcze, blisko 140 zakończyło się śmiercią. Prognozy na kolejne lata wyglądają równie alarmująco. Szkolenie poszerza perspektywę pracy z nastolatkiem i jego rodziną oraz dostarcza praktycznych dla procesu terapeutycznego technik oraz narzędzi, zgodnych z założeniami TSR.

Trener

Jolanta Bylica

Liczba godzin

16

Liczba miejsc

13

Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! Jestem w Ciebie dumny! Online

750 zł
Zostań Ambasadorem  Meody Kids’ Skills! Czyli jak w 15 krokach zdobyć nową umiejętność fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana. Metoda ta służy pracy terapeutycznej z dziećmi  i powstała w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.

Trener

Aneta Błaszczyk

Liczba godzin

32

Liczba miejsc

4

Zastosowanie TSR i NVC z klientem zgłaszającym objawy depresyjne – część I

350 zł
Szkolenie dotyczy specyfiki pracy w nurcie TSR i z wykorzystaniem elementów NVC (Porozumienie bez Przemocy) z klientem, który zgłasza objawy depresji, takie jak: przygnębienie, brak poczucia sensu życia, apatię, brak energii .

Trener

Agnieszka Turska-Majewska

Liczba godzin

12

Liczba miejsc

11

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w terapii uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży.

490 zł
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze uzależnień behawioralnych od tzw. nowych technologii (komputer, internet, telefon) w nurcie TSR/BSFT.

Trener

Adrian Kondraciuk

Liczba godzin

20

Liczba miejsc

14