Praca z własnym genogramem w nurcie TSR

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Genogram jest techniką terapeutyczną, dzięki której w formie pewnego rodzaju mapy – schematycznego rysunku, możemy przedstawić członków rodziny, a także zebrać, uporządkować i wreszcie prześledzić związki pomiędzy nimi, sposoby komunikacji, wzorce zachowań, przekonania czy przekazy transgeneracyjne. Technika ta jest wykorzystywana w pracy terapeutycznej, a także stanowi istotny element własnego rozwoju terapeutów różnych modalności.

Jednak praca w oparciu o genogram nie musi wiązać się z poszukiwaniem deficytów, przyczyn trudności i analizowaniem wpływu problemów rodziny na obecne funkcjonowanie terapeuty. Może to być również niesamowita szansa na to, aby opowiedzieć historię rodziny na nowo, nadając nowe znaczenia własnemu doświadczeniu. Stanowi to również okazję do tego, aby odnaleźć ukryte zasoby, mądrość, siłę rodziny i nauczyć się z niej korzystać, a także dostrzec wyjątki zapisane w jej historii, które mogą być pomocne w konstruowaniu obrazu preferowanej przyszłości. 

Grupa genogramowa składa się z 4 spotkań (łącznie 35 godzin):

  • Pierwszym etapem jest poznanie się i stworzenie bezpiecznej atmosfery do dzielenia się swoją perspektywą rozumienia historii rodziny oraz nauczenie się tworzenia genogramu.
  • Kolejne etapy polegają na tworzeniu własnych genogramów i pracy nad nimi korzystając przy tym z niesamowitego zasobu, jakim jest grupa.

Z uwagi na rozwojowy charakter zajęć – ważna jest gotowość uczestników do doświadczenia pracy na sobie. 

Dla kogo

Do udziału w grupie zapraszamy przede wszystkim terapeutów, ale też wszystkie inne osoby, zainteresowane własnym rozwojem i pracujące z ludźmi w kontekście pomocowym. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu podstawowego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Dzięki szkoleniu

  • Korzystając z zasobu, jakim jest grupa, spojrzysz na historię własnej rodziny z wielu różnych perspektyw, co pozwoli zintegrować doświadczenia wcześniejszych pokoleń z osobistą historią i poszerzy perspektywę rozumienia własnej konstrukcji rzeczywistości
  • Nadasz nowe, bardziej użyteczne znaczenia własnemu doświadczeniu
  • Jeszcze lepiej poznasz siebie, a także odkryjesz i przyjrzysz się własnym zasobom, które zawdzięczasz swojej rodzinie, a które mogą być pomocne w Twojej praktyce zawodowej
  • Doświadczenia wcześniejszych pokoleń staną Ci się bliższe i nauczysz się korzystać z nich w sposób bardziej świadomy, zwiększając tym samym swoją elastyczność terapeutyczną i zdolność dokonywania wyborów
  • Dowiesz się również jak możesz stosować genogram w pracy ze swoimi klientami pracując w nurcie TSR

Trener

Adrian Kondraciuk:

pedagog, certyfikowany terapeuta i trener TSR (certyfikaty PSTTSR), specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat KBPN), praktyk metody Kids’ Skills. W swojej praktyce opiera się na ponowoczesnych i doświadczeniowych modelach psychoterapii – TSR, terapia narracyjna, terapia systemowa, terapia koherencji, IFS. Współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej (UCTK) w Warszawie. Członek Zarządu PSTTSR. Członek Sekcji PSRPTP i WTTS.

Ważne informacje

Ośrodek Integri TSR posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
Zajęcia mają charakter tzw. doświadczeń własnych, dlatego też może się wliczać w godziny pracy rozwojowej na ścieżce certyfikacji w PSTTSR.

Edycja I Online:
(35 godzin)

Termin:
I zjazd:
23.09.2023 godz: 9:00 – 16:30 (8h dydaktycznych)
24.09.2023 godz: 9:00 – 17:00 (9h dydaktycznych)

II zjazd:
30.09.2023 godz: 9:00 – 17:00 (9h dydaktycznych)
1.10.2023 godz: 9:00 – 17:00 (9h dydaktycznych)
Cena: 1080 zł

BRAK MIEJSC. Zapis na listę rezerwową: integri@szkoleniatsr.pl

Szkolenia to jest prowadzone ONLINE na programie ZOOM. Wymagane jest zadbanie o odpowiednie warunki uczestniczenia: dobre łącze internetowe, włączona kamera, mikrofon, przestrzeń bez obecności innych osób (pomieszczenie). Osoby, które nie zapewnią tych warunków, będę proszone o opuszczenie zajęć.

Edycja II Stacjonarna w Warszawie (konkretny adres pojawi się pod koniec lutego):
(35 godzin)
Termin:
6-9.07.2023
Cena: 1290 zł

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez  dodanie produktu  do koszyka i uiszczenie opłaty przelewem bankowym na numer otrzymany w mailu, bądź wysyłając chęć uczestniczenia w szkoleniu mailem na adres: integri@szkoleniatsr.pl

Zgłoszenia i informacje: Anna Stromecka, 737 315 799, integri@szkoleniatsr.pl

Informacje organizacyjne wraz z materiałami wysyłane są na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty wysyłamy droga elektroniczną w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia.

 

Liczba dostępnych miejsc

Edycja II stacjonarna Warszawa: 3

1.290,00

Wyczyść