Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – składa się z trzech części, które obrazują trzy etapy pracy z klientami, którzy doświadczyli w swoim życiu traumy.

Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – cz.I
W związku z oddziaływaniem traumy na człowieka układ nerwowy ulega rozregulowaniu, a mózg przystosowuje się do aktywowania nagłych reakcji na stres w obecności bodźców związanych z traumą. Czasami bodźce, które zdają się neutralne, mogą aktywować ponownie układ nerwowy, a człowiek może przeżywać emocje związane z doświadczeniem traumy. Pierwszy etap terapii osób po traumie związany jest zatem ze wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u klienta.
Podczas tej części uczestnicy będą mogli zapoznać się z:

 • podstawami neurobiologicznymi traumy
 • teorią poliwagalną,
 • wykorzystaniem technik z TSR, podejścia ericksonowskiego, Somatic Experiencing oraz z koncepcją Mooli Lahada.

Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – cz.II

Głównym zjawiskiem, które dotyka osoby z doświadczeniem traumy, jest dysocjacja. Według teorii strukturalnej dysocjacji osobowości, jedną z konsekwencji doświadczenia traumy jest podział osobowości na różne podsystemy (zwane również zdysocjowanymi częściami). W tym modelu centrum zainteresowania wcale nie stanowią traumatyczne wydarzenia, lecz przechowywana przez części osobowości „spuścizna traumy”, która wdziera się w umysł, ciało i bieżące życie klientów, nawet po kilkudziesięciu latach od bolesnych doświadczeń. Drugi etap pracy terapeutycznej z osobami po traumie sprowadza się do zmiany sposobów, w jakie części zakodowały następstwa traumatycznych wydarzeń oraz przekształcenia relacji klienta z jego częściami od wyobcowania do akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. 

Podczas tej części uczestnicy będą mogli zapoznać się z elementami takich podejść jak:

 • terapia stanów ego,
 • system wewnętrznej rodziny,
 • terapia schematów,
 • psychoterapia sensomotoryczna
 • podejście ericksonowskie

Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – cz.III

Ostatnim etapem pracy z osobami po doświadczeniu traumy jest integracja zdysocjowanych części osobowości oraz budowanie nowej tożsamości. Na tym etapie terapeuta wspiera i zachęca klienta do stosowania nowych zdolności, nabytych w trakcie całego procesu terapeutycznego. Pomaga mu we wzmacnianiu poczucia przynależności i tworzeniu nowych relacji w świecie zewnętrznym, dzięki czemu klient może doświadczać nie tylko wewnętrznej integracji, ale też połączenia z ludźmi. Te wszystkie działania skutkują wzmocnieniem autoregulacji ośrodkowego układu nerwowego oraz ostatecznym umiejscowieniem traumatycznych przeżyć w przeszłości i stworzeniem przez niego narracji o sobie, jako tym, który poradził sobie z traumą. Klient może wreszcie stać się autorem opowieści o swoim życiu, swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z elementami podejść i koncepcji takich, jak:

 • terapia narracyjna,
 • analiza transakcyjna,
 • terapia schematów,
 • koncepcja SEEDS Johna Ardena,
 • terapia akceptacji i zaangażowania oraz terapia ericksonowska.

Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie: Integracyjna terapia osób z doświadczeniem traumy transgeneracyjnej.

Do przekazu traumy transgeneracyjnej dochodzi na ogół niezauważalnie, poprzez codzienny kontakt z bliską osobą, która albo sama doświadczyła traumy, albo pozostawała w relacji z kimś, kto doznał ogromnego cierpienia. Ten rodzaj niewypowiedzianej traumy często nie pozwala tworzyć dobrych relacji z innymi, utrudnia rozumienie siebie lub ukształtowanie własnej tożsamości.
Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów, którzy szukają sposobów wspierania klientów borykających się z trudnościami emocjonalnymi, somatycznymi i psychicznymi, będącymi wynikiem traumy międzypokoleniowej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną strategie transformacji obciążających przekazów międzypokoleniowych i wzmacniania zasobów u klientów z doświadczeniem traumy transgeneracyjnej.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z elementami podejść i koncepcji takich, jak:

 • podejście narracyjne
 • terapia systemowa
 • terapia ericksonowska
 • system wewnętrznej rodziny
 • terapia poprzez pisanie

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności o strategie pracy z klientem, który doświadczył traumy.  Szkolenie może być również wstępem do pracy z osobami z zaburzeniami osobowości. 

Można zatrzymać się w kształceniu na wybranej części Studium – czyli, można zdecydować się na udział tylko w I części, albo w I i II – bez konieczności kontynuowania.
Natomiast, aby brać udział w kolejnych częściach (II i III) Studium to wymagane jest ukończenie poprzednich.
Moduł: Integracyjna terapia osób z doświadczeniem traumy transgeneracyjnej jest przeznaczony  dla osób, które ukończyły II część szkolenia ze Studium Integracyjnej Terapii Osób Po Traumie lub mają wiedzę i doświadczenie w pracy z częściami osobowości (np. terapia stanów ego, terapia systemu wewnętrznej rodziny, terapia schematów). W związku z omawianiem zaawansowanych procesów pracy terapeutycznej wymagana jest praktyka terapeutyczna z osobami przeżywającymi trudności spowodowanymi doświadczaniem traumy transgeneracyjnej.

 

Dzięki szkoleniu

CZEŚĆ I (16 godzin):

 • dowiesz się, na co zwracać uwagę w sytuacji, kiedy podczas terapii aktywowane zostaną u klienta przeżycia związane z tramą;
 • nauczyć się podstawowych technik regulacji emocji
 • poznasz zasady i techniki pomocne w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u klienta
 • poznasz trudności, które mogą dotykać terapeutów pracujących w obszarze traumy oraz sposoby radzenia sobie z nimi

CZEŚĆ II (20 godzin):

 • dowiesz się, czym jest dysocjacja strukturalna i jak ta koncepcja może być wykorzystywana w terapii osób po doświadczeniu traumy;
 • poznasz zasady pracy ze zdysocjowanymi częściami osobowości;
 • nauczysz się, w jaki sposób rozwijać w kliencie uważność na swoje emocje i potrzeby;
 • przećwiczysz techniki pracy z ciałem, stabilizujące autonomiczny układ nerwowy.

CZĘŚĆ III: (18 godzin):

 • nauczysz się, jak łączyć ze sobą procesy z fazy I i fazy II pracy terapeutycznej oraz jak wspierać proces integracji osób po doświadczeniu traumy;
 • poznasz koncepcje budowania zintegrowanej osobowości;
 • przećwiczysz budowanie narracji wspierającej zmianę w kliencie
 • dowiesz się, czym jest koncepcja SEEDS, wspierająca pozytywne zmiany u klienta;
 • weźmiesz udział w omawianiu i konceptualizacji procesu terapeutycznego.

CZEŚĆ DODATKOWA Integracyjna terapia osób z doświadczeniem traumy transgeneracyjnej (18 godzin):

 • poznasz koncepcje tworzenia się przekazów transgeneracyjnych
 • dowiesz się, w jaki sposób używać rozmów dekonstruujących
 • nauczysz się zastosowania genogramu do wzmacniania autonomii u klienta
 • weźmiesz udział w budowaniu transu terapeutycznego
 • przećwiczysz transformowanie ciężarów międzypokoleniowych
 • poznasz możliwości terapeutyczne pisania listów

 

Trener

Igor Rotberg:

psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy). Jest dyplomowanym psychoterapeutą po pięcioletnim całościowym kursie psychoterapii w podejściu integracyjnym. Posiada certyfikat Terapeuty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychotraumatologii. Współredaktor książki „Ponowoczesne modele pomagania” oraz współautor książki „Po jasnej stronie mocy”. Autor projektu Psychologia Współczesna, zajmującym się propagowaniem wiedzy z zakresu współczesnej psychologii, przybliżając zjawiska, które są spowodowane rozwojem cywilizacyjnym, technologicznym, zmianami kulturowymi i społecznymi.

Obraz: Pete Linforth

Ważne informacje

Szkolenia w ramach Studium nie wliczają się w proces certyfikacji w PSTTSR z uwagi na integracyjne ujęcie pracy z klientami po traumie.

Szkolenia prowadzone są ONLINE na programie ZOOM metoda warsztatową. Wymagane jest zadbanie o odpowiednie warunki uczestniczenia: dobre łącze internetowe, włączona kamera, mikrofon, przestrzeń bez obecności innych osób (pomieszczenie – pokój). Nie jest możliwe uczestniczenie w kursie podczas przemieszczania się środkami transportu.

Nie trzeba decydować się na ukończenie wszystkich trzech części Studium.
Natomiast, aby brać udział w kolejnych częściach Studium to wymagane jest ukończenie poprzednich.

 • Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – cz.I
  (16 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.00
  sobota godz 10.00-14.00
  niedziela godz 10.00-14.00
  Edycje w roku 2024:

  I. 9-11 lutego 2024
  II. 12-14 kwietnia 2024
  III. 2-4 sierpnia 2024
  IV. 20-22 września 2024
  Cena: 790zł
 • Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – cz.II
  (20 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.00-20.00
  sobota godz 9.00-14.30
  niedziela godz 9.00-14.30
  Edycje w roku 2024:
  I.
  10-12 maja 2024
  II.
  18-20 października 2024
  Cena: 890zł
 • Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – cz.III
  (18 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.30-20.00
  sobota godz 9.00-14.00
  niedziela godz 9.00-14.00
 • Edycje w roku 2024:
  I.
  12-14 stycznia, 2024
  Cena: 790zł
  II. 12-14 lipca 2024
  III. 29 listopada – 1 grudnia 2024
  Cena: 850zł

 

 • Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie: Integracyjna terapia osób z doświadczeniem traumy transgeneracyjnej.
  (18 godzin)
  Godziny zajęć:
  piątek godz 16.30-20.00
  sobota godz 9.00-14.00
  niedziela godz 9.00-14.00
  Edycje w roku 2024:
  I. 
  24-26 maja 2024
  II. 13-15 grudnia 2024
  Cena: 850zł

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez:
– dodanie produktu (należy wybrać numer odpowiedniego szkolenia wraz z datą) do koszyka i uiszczenie opłaty poprzez płatność elektroniczną tpay
– lub wysyłanie  maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl w celu otrzymania danych do przelewu tradycyjnego. Płatności można realizować w trybie ratalnym.

Zgłoszenia i informacje: Anna Stromecka, 737 315 799, integri@szkoleniatsr.pl

Informacje organizacyjne wraz z materiałami wysyłane są na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty wysyłamy droga elektroniczną w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Liczba dostępnych miejsc

Trauma III. styczeń 2024: 1
Trauma I. luty 2024: brak
Trauma I. kwiecień 2024: 1
Trauma I. sierpień 2024: brak
Trauma I. wrzesień 2024: brak
Trauma II. maj 2024: brak
Trauma II. październik 2024: brak
Trauma III. lipiec 2024: brak
Trauma III. listopad 2024: brak
Trauma Transgeneracyjna I. maj 2024: 7
Trauma Transgeneracyjna I. grudzień 2024: brak

790,00890,00

Wyczyść