Zastosowanie TSR w pracy z klientem ze spektrum autyzmu – poziom I (dziecko i nastolatek)

Szkolenia - integri TSR

O Szkoleniu

Współcześnie u coraz większej ilości osób, zarówno dzieci jak i dorosłych, diagnozuje się spektrum autyzmu. Mimo rosnącej świadomości w społeczeństwie nadal obserwowana jest ogromna potrzeba rozwijania wiedzy wśród terapeutów, konsultantów, specjalistów o tym, w jaki sposób skutecznie komunikować się z klientem atypowym, towarzyszyć w procesie rozwoju, zmian, a także jak wspierać w satysfakcjonującym funkcjonowaniu w codziennym życiu. Jak pomóc małemu i młodemu klientowi zrozumieć siebie, odkryć własne potrzeby? Jak pomóc odkryć własne zasoby i budować poczucie wartości i sprawczości? 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do pomagaczy, którzy znają podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (kurs podstawowy TSR, szkolenie Kids Skills) i chcieliby poszerzyć wiedzę z zakresu pracy z klientami ze spektrum autyzmu.

Dzięki szkoleniu

  • Dowiesz się czym jest spektrum autyzmu 
  • Poznasz przebieg procesu diagnozy
  • Dowiesz się jak rozpocząć pracę w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach korzystając z użyteczności diagnozy
  • Zdobędziesz wiedzę o tym, jak lepiej zrozumieć świat neuroróżorodnych dzieci i nastolatków i z jakimi trudnościami mogą się oni mierzyć w codziennym życiu
  • Zapoznasz się z  mitami dotyczącymi autyzmu
  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu  pracy z dziećmi i młodzieżą atypową w oparciu o założenia TSR
  • Dowiesz się, jakie narzędzia i techniki TSR są przydatne i jak je dostosować do specyfiki spektrum
  • Dowiesz się jak wdrażać komunikację oparta na empatii (język potrzeb) w taki obszar pracy i co on zmienia dla klienta, jego członków rodziny i otoczenia (nauczyciele).

Trener

Monika Oryl-Misztela – pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. Pomaga kobietom w odnalezieniu ich wewnętrznej siły i drogi życiowej. Wspiera rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ADHD. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla rodziców, aby pomóc im w budowaniu dobrych relacji w rodzinie. W swojej pracy inspiruje się Marshallem Rosenbergiem i Jesperem Juulem.
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także studiów podyplomowych na kierunkach „Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”, „Negocjacje i mediacje”. Pracowała z dziećmi i młodzieżą w Monarowskim Centrum Pomocy Dzieciom, w Ognisku Młodzieżowym oraz jako mediator podczas zamieszek w Słupsku.
Ukończyła I i II stopień Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Integri TSR. Obecnie jest w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto kurs „Komunikacja bez przemocy w wykorzystaniem metody NVC – część podstawowa i zaawansowana” we WCIES oraz szkolenie dotyczące pracy z dziećmi i opiekunami metodą Kids Skills.
Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.
Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.

Ważne informacje

Ośrodek Integri TSR posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Szkolenia realizowana w ramach tego Studium  są wliczane w proces certyfikacji w PSTTSR.

Szkolenia prowadzone są ONLINE na programie ZOOM. Wymagane jest zadbanie o odpowiednie warunki uczestniczenia: dobre łącze internetowe, włączona kamera, mikrofon, przestrzeń bez obecności innych osób.
W roku 2023 są zaplanowane dwie edycje tego szkolenia.

Edycje w roku 2024:

I edycja (16 godzin dydaktycznych)
10.02.2024 godz. 9:00 – 16:00
11.02.2024 godz. 9:00 – 16:00
Cena: 690zł

II edycja (16 godzin dydaktycznych)
16.11. 2024 godz. 9:00 – 16:00
17.11.2024 godz. 9:00 – 16:00
Cena : 690zł

 

 

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez:
– dodanie produktu (należy wybrać numer odpowiedniej edycji wraz z datą) do koszyka i uiszczenie opłaty poprzez płatność elektroniczną tpay
– lub wysyłanie  maila na adres: integri@szkoleniatsr.pl w celu otrzymania danych do przelewu tradycyjnego.

Zgłoszenia i informacje: Anna Stromecka, 737 315 799, integri@szkoleniatsr.pl

Informacje organizacyjne wraz z materiałami są wysyłane na 3 dni przed szkoleniem.
Certyfikaty są wysyłane w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od ukończenia szkolenia.

 

Liczba dostępnych miejsc

Edycja II listopad: brak
Edycja I luty: brak

690,00

Wyczyść